• Keranis tobacco factory

Keranis tobacco factory _ Piraeus _ 2010