• The gum coffin _ tec. rehearsal

Greek National OperaAlternative Stage
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Argyris Kounadis
The gum coffin

Conductor: Nikos Vassiliou
Director: Victor Ardittis
Sets-costumes: Antonis Daglidis
Lighting: Eleftheria Deco
Movement: Iris Nikolaou
Chorus master: Dimitris Ktistakis

Markos: Vagelis Maniatis
Dimitrakis: Giorgos Roupas
Sabas: Nikos Stefanou
Nephew: Athina Kastrinaki
Female cousin: Varvara Biza

Neighbors: Anastasia Angelopoulou, Kyriaki Trochani, Anna Filandrianou,
Giannis Giannisis, Iosif Ketenjian, Giorgos Kyriazis, Daniel Stankovic,
Giannis Finas

With Ergon Ensemble
With the participation of members of the ERT Choir