• The Cunning Little Vixen

The Cunning Little Vixen, Greek National Opera, 2015
Olympia Theatre
Leoš Janáček, The Cunning Little Vixen
Conductor: Jaroslav Kyzlink – Ondrej Olos
Director: David Pountney
Sets – costumes: Maria Björnson
[by kind permission of The Maria Björnson Archive/www.mariabjornson.com]
Lighting: Nick Chelton
Choreography: Stuart Hopps
Revival director and choreographer: Elaine Tyler-Hall
Chorus master: Agathangelos Georgakatos
Children’s chorus mistress: Mata Katsouli
Cast
Forester: Randall Jacobs, Petros Salatas
Forester’s wife: Ines Zikou, Eleni Davou
Schoolmaster: Charalambos Alexandropoulos, Yannis Filias
Parson: Dimitris Kassioumis, Petros Magoulas
Harašta, pedlar: Haris Andrianos, Akis Lalousis
Pásek, Innkeeper: Yannis Filias, Filippos Dellatolas
Innkeeper’s wife / Owl: Voula Amiradaki, Barunka Preisinger
Vixen: Mina Polychronou, Gina Fotinopoulou
Fox: Elena Kelessidi, Gina Poulou
Young vixen: Νiki Chaziraki
Frantík: Miranda Makrinioti
Pepík: Filli Georgiadou, Zoe Kappou
Lapák, the dog: Arkadios Rakopoulos
Rooster: Stamatis Beris, Manolis Lorentzos
Chocholka, a hen: Alexandra Mattheoudaki, Lydia Angelopoulou
Woodpecker: Lito Messini
Mosquito: Thanassis Evangelou, Aris Prospathopoulos
Badger: Ζafeiris Koutelieris, Christos Lazos
Jay: Vassia Zacharopoulou