• Camille Claudel Mudness

Camille Claudel Mudness, Poli Theater

Giannis Laspias, Camille Claudel Mudness

Direction: Panos Kougias
Set Design / Costume Design: Gina Iliopoulou, Lina Stauropoulou
Light Design: Stella Kaltsou
Music: Marina Chronopoulou
Movement: Mariza Tsiga
Video: Vasso Michalopoulou

With
Mania Papadimitriou (Camille Claudel), Ageliki Karistinou (Constance Pascal)
Marina Chronopoulou (piano)