• Eros-Hero. Dream on the Waves

Eros-Hero. Dream on the Waves, Fournos Theatre, 2014
Alexandros Papadiamantis
Eros-Hero. Dream on the Waves
Adapted and Directed by Dimos Avdeliodis
Music: Debussy, La mer
Director Assistants: Giannis Koloi, Alexia Fotiadi
Cast
Themistoklis Karpodinis, Giannis Koloi