• The Master Builder

The Master Builder, THEATRON, Hellenic World – Antigone Hall, 2012
The Master Builder by Henrik Ibsen
Translation: Eri Kyrgia
Director – Scenery: Yannis Houvardas
Costumes: Ioanna Tsami
Lighting: Alekos Giannaros
Assistant director: Natasha Triantafylli
Production: Giorgos Lykiardopoulos – Lykofos
Cast
Akyllas Karazissis, Giannos Perlegas, Alkistis Poulopoulou,
Lydia Fotopoulou, Nikos Hatzopoulos, Argyro Hioti