• MuzicALL – Zand the Band

MuzicALL – Zand the Band
Badminton Theater, 2011
Cabaret – New Stage
Zand the Band presents: Muzicall
Ex – Hell – Angel: Evelina Papoulia
Apostolos: Apostolis Psychramis
Maria: Maria Solomou
Billy Elliot: (ingie) Fotis Papatheodoros, Guitar
Anny: (gaga K.) Kostas Gkagkastathis, Bass
Tammer: (e-mute) Thodoros Makarounas, Drums